مرکبات صادراتی

3 نوامبر 2023

کیوی صادراتی

میوه کیوی کیوی Kiwi میوه بومی کشور چین می باشد. کیوی از گونه‌های مختلف تاک یا رسته گیاهان بالا رونده است و به عنوان میوه ملی […]
3 نوامبر 2023

پرتقال صادراتی

آشنایی با پرتقال صادراتی ایران پرتقال  میوه‌ای از خانواده مرکبات است. درخت آن همیشه سبز و پر برگ است و ارتفاع آن تا ۱۰ متر هم می‌رسد. مرکبات […]
1 نوامبر 2023

نارنگی صادراتی

صادرات نارنگی براساس آمار فائو در سال 2012، 131 میلیون تن انواع مرکبات در جهان از 8.8 میلیون هکتار باغ با متوسط عملکردی معادل 14943 کیلوگرم در هکتار […]